Witamy w panelu klienta NETSU S.A.

Nie ma takiego urządzenia. Jeżeli numer seryjny i model urządzenia jest zgodny z rzeczywistym na tabliczce znamionowej należy napisać wiadomość na adres e-mail: serwis@netsu.pl Jeżeli chcesz wprowadzić zmianę adresu obiektu, napisz do nas Potrzebne dane znajdziesz na tabliczce znamionowej na obudowie urządzenia. Pobierz instrukcję. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO, informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NETSU S.A 40-599 Katowice, ul. Żeliwna 38 lok. 0.10. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy oraz Art.6 ust.1 lit. F RODO – prawnie usprawiedliwiony interes administratora lub strony trzeciej Prawnie uzasadnionym interesem jako podstawy do przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji umowy jest dochodzenie i obrona roszczeń oraz przeciwdziałanie oszustwom Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa, kontrahenci administratora oraz podmioty przetwarzające Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez 10 lat od momentu zakupu urządzeń lub usług a w ramach użytkowania portalu do momentu zgłoszenia chęci wyrejestrowania się z portalu. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy. Jeżeli samodzielnie skontaktowałeś/aś się z Partnerem Serwisowym i ustaliłeś/aś wykonanie usługi, wybierz właściwą firmę z poniższej listy rozwijanej. W innym wypadku pozostaw to pole puste. Przypiszemy wykonawcę usługi do zlecenia Dołącz dowód zakupu Jeżeli chcesz wprowadzić zmianę adresu obiektu, napisz do nas

Lokalizacja numeru seryjnego